Archifau Categori: Uncategorized

Y dewis gorau: dewis dy hun

Ddwywaith o fewn y mis diwethaf dwi wedi cael sgwrs ‘da rhywun sy’n mynd fel hyn. “Dwi eisiau pleidleisio x ond fyddan nhw byth yn ennill.” Neu rhywbeth tebyg. Canlyniad o’n system pleidleisio ofnadwy yw hyn, i raddau. Yn ogystal … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Adolygiad: Gloucester Services, yr M5

Dim fruit machines, Burger King na WH Smith chwaith. Os dych chi’n disgwyl, neu eisiau, y pethau hynny, mae Gloucester Services yn ddewis gwael. Ar y llaw arall, os dych chi moyn bwyd lleol wedi’i baratoi’n ffres, siop fferm sy’n … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Y Gymraeg yng Nghaeau Llandaf – rhan 2

Mewn blogiad llynedd, dechreuais esbonio ychydig am gwrs Canfod Hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd. Fe wnes i son hefyd am ardal Caeau Llandaf. 1891 oedd y flwyddyn gyntaf pan ofynodd y cyfrifiad cwestiwn am iaith y person. Fell y beth oedd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Taith Archifau Morgannwg

Ddydd Sadwrn ges i’r fraint i ymuno â thaith o Archifau Morgannwg. Fe drefnwyd y daith fel rhan o’r cwrs Canfod Hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd gan Menter Caerdydd a Dylan Foster Evans. Cawson ni ein tywys ‘tu ôl y … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Y Gymraeg yng Nghaeau Llandaf – Hanes Cymraeg Caerdydd

Mae agweddau tuag at y Gymraeg yng Nghaerdydd yn dechrau newid. Yn ol rhai, dinas ‘Saesneg’ yw hi rhywsut, yn wahanol i weddill Cymru. Ac er ei bod hi’n wir bod y Saesneg yn iaith fyw yma ers canrifoedd, mae … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | 1 Sylw

Adolygiad – Street Food Cardiff, Y Depo, Heol Dumballs

Felly mae’r trend ‘bwyd stryd’ wedi cyrraedd Caerdydd. Mae’n wir i ddweud nad rhywbeth hollol newydd yw e. Fe cynhaliwyd nifer o wyliau bwyd yn y ddinas o’r blaen. Ond digwyddiad llawer mwy yw hwn – gyda tua dwsin (neu fwy?) o … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Beth sy ar y bocs? Rhaglenni o Loegr.

[Llun Creative Commons gan espensorvik ar Flickr – linc] Weithiau mae’n hawdd derbyn pethau heb gwestiynu. Un o’r pethau hynny yw’r hyn sy’n digwydd pan rydyn ni’n troi’r radio neu teledu ymlaen. Ar fy radio, mae 33 gorsaf DAB. Dim ond 7 … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw