Y 10 peth gorau am feicio yng Nghaerdydd

Beicio yng Nghaerydd – pleser, nid poen (gan amlaf)

Yn ddiweddar fe ges i fy nghyfweld ar gyfer eitem newyddion y BBC am gwynion bod yr awdurdodau yn y Brifddinas yn cosbi beicwyr sy’n beicio ar balmentydd Treganna tra bod pobl yn cael parcio eu ceir mewn lonydd beicio heb ddirwy.

Siaradais a’r gohebydd o safbwynt rhywun sy’n beicio i’r gwaith yn rheolaidd. Er bod na problemau enfawr i feicwyr yng Nghaerdydd a dylai Cyngor Caerdydd wneud llawer i sicrhau isadeiledd beicio go iawn, dw i dal o’r barn bod beicio yn ddull trafnidiaeth ardderchog yn y ddinas. Dyma pam:

Y 10 PETH GORAU AM FEICIO YNG NGHAERDYDD!

1. Mae’r ddinas mor fflat! Fel rhywun o’r canolbarth dw i’n gwerthfawrogi pa mor hawdd mae beicio yng Nghaerdydd yn gallu bod. Wrth gwrs mae ‘na bryniau, ond mae ardal mawr o Bontcanna i’r Sblot ac o Cathays i’r Bae sydd yn union fel yr Iseldiroedd, o ran tirwedd ta beth.

2. Lluniaeth – yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf mae mwy o siopau coffi wedi’u agor sy’n addas i feicwyr.  Beth am goffi yn y Ty Haf ym Marc Bute? Peint o gwrw Cymreig yn y Mochyn Du? Coctel yn Milgi (lle mae llefydd parcio beics tu fas)? Byrgyr yng Nghaffi Chapter?

3. Mae’n gyflym – Allai’m cofio sawl gwaith dwi wedi beicio heibio rhes hir o draffig sy ddim yn symud. Er dechrau beicio’n amlach dwi ‘di synnu pa mor gyflym yw hi, yn enwedig os ti’n ystyried yr amser dych chi ddim yn treulio’n chwilio am llefydd parcio car, aros am fws/tren. Treganna i siopau’r dre: 10 munud. Treganna i fwytai’r Bae neu’r Rhath: 20 munud.

4. Cadw’n iach – dim angen esbonio

5. Arbed arian – mae siwrne bws sengl yng Nghaerdydd yn £1.70! £1.70! Taswn i’n dal y bws i’r gwaith bob dydd bydde hi’n costio £17 yr wythnos! Dros flwyddyn – os dwi’n gweithio 45 wythnos dwi’n arbed £765 os dwi ddim yn dal y bws. Digon i brynu 2 feic!

6. Cyfle i fwynhau’r amgylchiadau – mae beicio’n rhoi cyfle i ti werthfawrogi pethau fel…pobl yn rhwyfo ar y Taf, adar gwyllt, newid y tymhorau…

7. Bod yn gymdeithasol – os dych chi’n gweld ffrind mae’n hawdd i stopio a chael sgwrs.

8. Gweld y ddinas mewn ffordd wahanol – a dweud y gwir fyddwn i ddim ‘di cael cyfle i werthfawrogi amrywiaeth anhygoel Caerdydd heb feic – clywed sgyrsiau mewn ieithoedd gwahanol ar y stryd e.e. Sbaeneg myfyrwyr Parc Cathays i Wrdw a Pwnjabi yng Nglanyrafon a gwahanol mathau o Gymraeg a Saesneg Treganna a Phontcanna. Ac ar ben hynny, mwynhau bywyd stryd y ddinas – pobl yn cymdeithasu, dadlau, chwerthin…

9. Siopa – mae beicio’n rhoi cyfle i ti ddarganfod siopau bach unigryw – mae’n hawdd i popo mewn i siopau bwyd Asiaidd, er enghraifft.

10. Amser i feddwl – cyfle i roi’r byd yn ei le wrth bedalu.

Oes syniadau eraill gyda chi? Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod….

Advertisements

Ynghylch Richard Nosworthy

Gic, Cenedlaetholwr, Sosialydd
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s